Onorarii

Onorarii

În stabilirea onorariilor Cabinetul Florea Corina promovează principiul negocierii directe, principiu care are la bază următoarele linii directoare :

  • Nivelul de pregătire profesională şi specializarea avocatului
  • Conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
  • Timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
  • Situaţia financiară a clientului.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

  • Onorariu fix;
  • Onorariu per oră;
  • Onorariu lunar;
  • Onorariu de succes;
  • Combinaţii ale modalităţilor arătate mai sus.

Onorariul nu poate fi mai mic de anumite sume minime impuse de către Barou.
Costurile suplimentare necesare susţinerii cauzelor în afară localităţii vor fi suportate în totalitate de client, pe baza decontului de transport.
Onorariile sunt negociabile, iar noi suntem flexibili.